Rynek pracy nadal w kryzysie. W maju zatrudnienie w firmach spadło już po raz drugi z rzędu, tym razem o 3,2 proc. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 5120 zł i było zaledwie o 1,2 proc. większe niż w maju 2019 roku. Jednocześnie średnia płaca była skromniejsza niż w marcu i kwietniu tego roku – odpowiednio o 369 zł i o 165 zł.