Po wielu latach odbierania skarg ze strony osób przechodzących na emeryturę, ZUS postanowił, że emerytura ustanawiana w czerwcu będzie oparta na zasadach majowych, a te są zazwyczaj korzystniejsze dla świadczeniobiorców.