Do poniedziałku osoby urodzone w 1953 r. i pobierające wcześniejszą emeryturę, mają czas na złożenie wniosku o emeryturę powszechną na korzystnych zasadach – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany wynikają ze zmiany sposobu obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku uprawniającego do jej pobierania.