Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do rozpoczęcia prac nad ogólnoeuropejską ustawa regulującą prawo do „cyfrowego odłączenia się od pracy”. Po godzinach nie trzeba będzie odbierać służbowego telefonu czy odpisywać na wiadomości z pracy.