Od stycznia 2021 roku państwa członkowskie UE zapłacą 80 centów za każdy kilogram plastiku, który został zużyty do produkcji opakowań i niepoddany recyklingowi. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej. W 2017 roku Polska osiągnęła poziom 35 proc. recyklingu plastikowych opakowań. Za pięć lat – zgodnie z unijnymi przepisami – powinniśmy odzyskiwać 54 proc.