Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy na rynku dostaw tlenu do szpitali dochodzi do praktyk ograniczających konkurencję – poinformował w czwartek Urząd. Nieprawidłowości mogą pojawiać się na różnych szczeblach obrotu tą substancją – dodał.