W Polsce osoby, które są bez pracy, a jednocześnie mają prawo do zasiłku nie stanowią więcej niż 20 proc. wszystkich bezrobotnych. Sam zasiłek to zazwyczaj tylko kilkaset złotych netto. Rząd ewentualne podniesienie świadczenia przesuwa na koniec czerwca.