Stopa bezrobocia w sierpniu była taka jak w czerwcu i lipcu i wyniosła 6,1 proc. Takie są wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że od początku pandemii liczba osób bez pracy oficjalnie wzrosła o około 100 tysięcy.