W zeszłym miesiącu produkcja przemysłowa w Polsce była o 5,8 proc. skromniejsza niż w lipcu. Wzrosła o 1,5 proc. w porównaniu z sierpniem 2019 roku, ale był to ruch w górę mniejszy niż prognozowali ekonomiści. Samochodów wyjechało z fabryk 4,4 proc. więcej niż rok temu, a produkcja mebli wzrosła o 8,5 proc. Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego spadło o ponad 20 proc.