Kryzys ostatnich miesięcy wyraźnie zwiększył zaległości finansowe polskich przedsiębiorstw wobec wierzycieli. W największe tarapaty wpadają mikrofirmy. Ich właściciele przyczynę swoich kłopotów często upatrują w bezwzględnych działaniach dużych przedsiębiorstw i korporacji.