Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawową stopę procentową z 0,5 do 0,1 proc. Ta decyzja powstrzymała obserwowane od kilku tygodni umacniania się złotego. Perspektywa dalszych obniżek stóp jest niepewna, a opóźnienie zakończenia dzisiejszego posiedzenia RPP może świadczyć o burzliwej dyskusji członków gremium.