– Region Trójmorza może odegrać znaczną rolę w przezwyciężaniu kryzysu spowodowanego pandemia koronawirusa – ocenił prezydent Andrzej Duda. Dodał, że znaczenie polityczne i gospodarcze tej inicjatywy w Unii Europejskiej wciąż rośnie. – Pandemia pokazała coraz większa potrzebę wszelkiego rodzaju rozwiązań cyfrowych – uznała polska głowa państwa.