W rankingu konkurencyjności systemów podatkowych w grupie 36 krajów OECD jesteśmy lepsi tylko od Chile i Włoch. Liderami są Estończycy. Daniny w Polsce nawet jeśli nie są nominalnie wysokie, to są skomplikowane, pełne dodatkowych obciążeń, wyjątków i preferencji. Zdarzają się także przypadki podwójnego opodatkowania.