W tym roku mamy więcej czasu na złożenie rocznego zeznania PIT, można je wysyłać także po 30 kwietnia, do 1 czerwca br. Ministerstwo Finansów przypomniało, że termin zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z rocznych zeznań pozostaje bez zmian.