Druga fala pandemii oraz związane z tym konsekwencje ekonomiczne przyczyniły się do dalszego wyraźnego pogorszenia się nastrojów konsumentów. Z badania przeprowadzonego przez GUS wynika, że 77,8 proc. Polaków obawia się, że obecna sytuacja epidemiczna stanowi zagrożenie dla gospodarki.