Prezes UOKIK nie miał uprawnień do oceny koncentracji Orlen-Polska Press na podstawie przesłanek niewskazanych w ustawie – zaznaczono w odpowiedzi prezesa Urzędu na odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich od zgody na tę koncentrację. W piśmie do sądu wniesiono o oddalenie odwołania RPO.