Zmniejszenie stóp procentowych niemal do zera nie zwiększyło zainteresowania kredytami. W przypadku pożyczek konsumpcyjnych także dlatego, że oprocentowanie nominalne wciąż utrzymuje się na poziomie 6,5 proc., a rzeczywista roczna stopa przekracza 12 proc.