Bezrobotni mogą odnieść finansową korzyść z… kampanii wyborczej. Premier Mateusz Morawiecki powołując się na zalecenia prezydenta zapowiedział wprowadzenie dla tracących teraz pracę trzymiesięcznego „świadczenia solidarnościowego” w wysokości 1300 zł. Standardowe wypłaty dla bezrobotnych mają być podniesione do 1200 zł. Wyjaśniamy, którzy bezrobotni mają prawo do zasiłku.