Zwiększa się liczba niemieckich miast, które oferują pracę wykwalifikowanym pracownikom z zagranicy, jednak znajomości języka niemieckiego nie traktują jako priorytetowej podczas rekrutacji. Sytuacja dotyczy szczególnie największych ośrodków. Decyduje o tym chociażby niedobór fachowców.