Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu (ETS) wydał orzeczenie w sprawie wniesionej przez polską firmę spedycyjną. Trybunał uznał, że Niemcy w niedozwolony sposób kalkulują opłaty drogowe, wliczając w nie koszty policji drogowej. Niemcy pobierając opłaty na autostradach zarabiają kilka miliardów euro rocznie.