Szok spowodowany pandemią Covid-19 nie zagraża stabilności systemu finansowego w Polsce, choć ryzyko pozostaje podwyższone – poinformował w czwartek Narodowy Bank Polski w grudniowym raporcie o stabilności sytemu finansowego. Zdaniem banku centralnego, rosnące odpisy na ryzyko kredytowe mogą doprowadzić do przejściowego wystąpienia strat w sektorze bankowym, ale nie zagrożą jego stabilności.