Francuzi we wrześniu mieli tylko 0,1 proc. inflacji, a we Włoszech ceny w tym miesiącu były o 0,5 proc. mniejsze niż rok temu. My 1 października poznamy wstępne szacunki naszej inflacji. Ekonomiści prognozują, że wzrosła z 2,9 proc. w sierpniu do 3 proc. we wrześniu.