Po fatalnych danych kwietniowych, w maju indeks PMI dla polskiego przemysłu wzrósł z 31,9 do 40,6 punktu. Trudno jednak mówić o wyraźnej poprawie sytuacji skoro pogorszyły się wskaźniki produkcji, nowych zamówień i zatrudnienia. PMI dla strefy euro jest teraz nieco słabszy od polskiego i wynosi 39,4 punktu.