Po raz pierwszy w tym stuleciu doświadczymy w Polsce recesji. Nie będzie ona jednak bardzo głęboka. Tegoroczny spadek PKB ma wahać się od 2 proc. w przewidywaniach agencji Moody’s do 4,3 proc. według wyliczeń KE. Skala kryzysu będzie u nas mniejsza niż na Zachodzie także dlatego, że w Polsce udział usług w tworzeniu PKB ciągle nie jest duży, a to one są najbardziej dotknięte lockdownem.