Przeważająca większość Polaków pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową w czasie epidemii. Wpływ koronawirusa widoczny jest za to w zmianie zwyczajów. Spora część badanych deklaruje, że rzadziej niż przed pandemią bierze udział np. w wydarzeniach kulturalnych.