Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wytwórni zielonego wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powstanie wytwórnia o docelowej mocy do 50 MW.