Ze wstępnego szacunku GUS wynika, że w listopadzie mieliśmy inflację na poziomie 3 proc. W październiku była wyższa i wynosiła 3,1 proc. W zeszłym miesiącu za nośniki energii zapłaciliśmy 4,7 proc. więcej niż rok temu. Natomiast o ponad 9 proc. potaniały paliwa.