Brak realnej pomocy ze strony państwa, spodziewany wzrost kosztów i spadek cen mogą zatopić polską branżę hotelarską – pisze czwartkowa „Rzeczpospolita”.