Nadwyżkę w handlu zagranicznym mamy niemal 15-krotnie większą niż rok temu. Mankamentem jest to, że uzyskujemy ją w warunkach spadku zarówno eksportu, jak i importu. Z najnowszych danych GUS wynika, że w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wypracowaliśmy nadwyżkę handlową sięgającą 33,4 mld zł.