Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa podpisały porozumienie ws. transformacji górnictwa – poinformował Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Górnicy dołowi będą mieli gwarancję zatrudnienia w kopalni aż do emerytury – takie uzgodnienie m.in. zawarto. Punktem spornym w rozmowach był horyzont działania poszczególnych kopalń. Ogłoszono koniec protestu.