Menedżerowie z europejskich przedsiębiorstw usługowych dużo gorzej oceniają najbliższą przyszłość niż przedstawiciele sfery przemysłowej. Usługi już drugi raz w tym roku padają ofiarą restrykcji wprowadzanych w ramach przeciwdziałania koronawirusowi.