Osoba, która uzyskuje dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, może od razu wejść na rynek pracy, dlatego egzaminy zawodowe pozostają w dotychczasowej formie – powiedział dyrektor CKE Marcin Smolik.