Ponad 40 proc. polskich bezrobotnych to ludzie młodzi, przeważnie gorzej wykształceni. Młodzież do 25 roku życia stanowi 12,4 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, a ludzie w wieku 25-34 lata aż 27,8 proc. Ogólna stopa bezrobocia to w tej chwili 6 proc., ale jesienią rynek pracy będzie w gorszym stanie.