– Nie należy sztucznie zwiększać podaży siły roboczej, a więc sprowadzać imigrantów, bo tego typu sytuacja, kiedy spada zatrudnienie, powoduje, że wzrasta wynagrodzenie – powiedział w programie „Punkt Widzenia” dr Cezary Mech, były wiceminister finansów i doradca prezesa NBP. – Jeśli chcemy zapewnić zatrudnienie starzejącemu się społeczeństwu, to musimy mu dać szansę, żeby znalazło pracę – dodał.