Pandemia wyraźnie uszczupliła finanse konsumentów i firm. Na koniec 2020 roku ich łączne zaległości, widniejące w bazie danych Krajowego Rejestru Długów, wyniosły ponad 59,2 mld zł i były o blisko 3,5 mld zł większe niż rok wcześniej. Prawie 11 proc. przedsiębiorców prowadzących mikro, małe i średnie firm alarmuje, że w minionym roku istniało realne ryzyko zlikwidowania ich biznesu.