Wielka Brytania ma najlepsze w całej Europie wskaźniki koniunktury PMI – zarówno w usługach, jaki i w przemyśle. Z dużych krajów najsłabiej wypadają w rankingach i prognozach Hiszpania i Francja. Polska wyróżnia się pozytywnie na tle Unii Europejskiej.