Berlińskie zamrożenie czynszów było niekonstytucyjne – orzekł w czwartek niemiecki sąd konstytucyjny w Karlsruhe, oddalając przepisy zaskarżone przez właścicieli nieruchomości i sprzyjające im partie polityczne. Zamrożenie czynszów było narzędziem polityki społecznej miasta przez rok.