Rodzime banki nie rozpieszczają oszczędzających i kredytobiorców. Polska jest najgorszym w Unii Europejskiej miejscem do oszczędzanie pieniędzy, a oferta kredytowa banków jest chłodno przyjmowana przez klientów. Niewiele się zmieni, nawet jeśli za kilka miesięcy wzrosną stopy procentowe.